ใบรับรองโสด สำหรับชาวต่างชาติ

ใบรับรองเป็นโสด ขอได้ที่สถานทูตของแต่ละประเทศ ประจำประเทศไทย หรือถ้าไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพ น่าจะ ขอได้ที่สถานกงสุลนะคะ ลองสอบถามดูก่อน ใช้ใบนี้เมื่อไหร่ 1. เมื่อต้องการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย ต้องมีใบนี้ยื่นให้ที่อำเภอหรือ สนง เขต (เช่นเคยแนะนำไปจดเขตบางรักค่ะ) แต่ถ้าไม่สะดวกไป ให้โทรไปสอบถามที่เขตหรืออำเภอที่จะไปจดก่อนนะคะ ว่าต้องใช้เอกสารอะไรนอกจากใบรับรองโสดบ้าง 2. เมื่อต้องการขอ NON O สำหรับปีแรก (ทางเขตจะเอาใบรับรองความโสดตัวจริงเก็บไว้ และถ่ายสำเนาเซ็นรับรองเอกสารให้เราเก็บไว้ 1 ชุด) ถ้าจดทะเบียนจากต่างประเทศมาแล้ว มาถึงเมืองไทยต้องขอใบรับรองโสดอีกไหม ขอไม่ได้ค่ะ เพราะสามีเราไม่โสดแล้ว